The Government Information Center

English Tamil
default style green style red style
බැනරය
ඔබ මෙතනයි: මුල් පිටුව සෞඛ්‍ය, සුවතාව සහ සමාජ සේවා සමාජ සේවා මත්ලෝලී පුනරුත්ථාපනය කිරීම.
ප්‍රශ්ණයට පිළිතුර ආකාරයෙන් සම්පූර්ණ විස්තර එකවර


මත්ලෝලී පුනරුත්ථාපනය කිරීම.

PDF Print Email
 • මත් නිවාරණ වැඩසටහන පුවක්පිටිය ‍/ ජයවිරු සමාධි ආයතනය
 1. මත්දව්‍ය භාවිතයට ඇබ්බැහි වූ පුද්ගලයින් පුනරුත්ථාපනය කිරීම පුවක්පිටිය සමාධි ආයතනය මගින් සිදුකරනු ලබන අතර, එම පුහුණුව ස‍දහා වයස අවුරුදු 30 හෝ ඊට අඩු මත්ලෝලී පුද්ගලයින් බදවාගනී. මාස දෙකක නේවාසික පුහුණුවක් මෙහිදී ලබාදෙනු ඇත.
 2. පුනරුත්ථාපනය සදහා නේවාසිකව ඇතූලත් කර ගන්නා සෑම නිලධාරිකූ‍‍‍ගෙන්ම රැ.150.00/- ක ඇතූලත්වී‍මේ ගාස්තූවක් අය කෙ‍රේ.  සමාධි ආයතනයේ සුභසාධක සංගමයේ සාමාජිකත්වය සදහා රු.200.00 ක සාමාජික ගාස්තුවක් ද සේවා ලාභින්ගේ සුභසාධන කටයුතු වෙනුවෙන් රු.200.00 ක ගාස්තුවක් ද අය කෙරේ.
 3. පුනරපාඨමාලාව අතරතුර දී පුනරුත්ථාපනය අනවශ්‍ය බව පවසා ස්වේච්ඡාවෙන් ඉන් ‍ඉවත්ව යන හෝ පැන යන සේවාලාභීන් නැවත පුනරැත්ථාපනය සදහා ඇතුලත් වන්නේ නමි ආයතනයට රපියල්  1500.00ක නේවාසික ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතුය.
 4. පුනරුත්ථාපනය වන අතර තුර දෙවන වරටත් ස්වවේඡාවෙන්  ඉවත්ව යන හෝ පැන යන සේවාලාභීන් නැවත තෙවන වරටත් ඇතුලත් වන්නේ නම් රැ.4000.00 ක ‍නේවාසික ගාස්තුවක් ආයතනය වෙත ගෙවිය යුතුය.
 5. පුනරුත්ථාපනය වී සමාජ ගත කරන සේවාලාභින් වැඩිදුර උපදේශනයට හා වෘත්තීය පුහුණුවට කොළඹ 02, වොක්ෂෝල් වීදීයේ අංක 122 දරණ ස්ථානයේ පිහිටි නවෝදය ආයතනය වෙත යොමු කරනු ලැ‍බේ.
 6. මත්දව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වූ ආසන්න කාලසීමාව තූල වුවද නවෝදය ආයතනයේ උපදේශනය සදහා යොමුවිය හැකිය.
 • ජයවිරු සමාධි ආයතනය

      සේවා ලාභී ගිවිසුම් පත්‍රය
‍          
මෙහි පුනරුත්ථාපනය සදහා ඇතුලත් වීමට පෙර අනුගමනය කළයුතු කොන්දේසි:

 1. මෙම ආයතනයට ඇතුල්වීමට පෙර සේවාලාභියා හා ඔහු සතු සියලු බඩු බාහිරාදිය ආයත‍නයේ නිලධාරියෙකුට පරීක්ෂා කිරීමට ඉඩදීම හා බාර දීම කළයුතුය.
 2. ආයතනයට ඇතුල් කර ගැනීමෙන් පසු දුමිබීම, බුලත්විට සැපීම මත්දව්‍ය භාවිතය හෝ එ හා සමාන ආදේශක කිසිවක් භාවිතයට ගැනීමෙන් වැලකී සිටිය යුතුය.
 3. ආයතනයේ නිලධාරීන් තමාගේ සුභසාධනය හා සංවර්ධනය උදෙසා ගනු ලබන තීරණවලට අනකූලව කටයුතු කිරීම හා දෙනු ලබන උපදෙස් පිළිපැදිය යුතුය
 4. ආයතනයේ දෛනික කාලසටහන අනුගමනය කළයුතුය.  උපදේශකයන් විසින් යොදවනු ලබන කාර්යයන්හි නිරත විය යුතුය.
 5. ආයතනයේ දේපල. උපකරණ හා විදුලිය ආරක්ෂා සහිතව හා අරපිරිමැසුමි දායක ‍ලෙසින් පරහරණය කළයුතුය.
 6. සේවා ලාභීන් අතරින් තෝරාගන්නා නායකයාට සහාය ලබාදිය යුතුය.
 7. තමාට සේවාලාභීන් අතරේදී මතුවන ගැටඵ, හෝ අර්බුදකාරී අවස්ථාවලදී කණ්ඩායම් නායකයාගේ හෝ උපදේශකයින්ගේ  හා අදාල නිලධාරීන්ගේ උපදෙස් හා මගපෙන්වීම අනුව ඒවා නිරාකරණය කරගත යුතුය.
 8. ප්‍රතිකාර හා පුනරුත්ථාපනය අවශ්‍යතා මත මාස 2 ක් යනතුරැ ආයතනයෙන් බැහැරව යාමට ඔබට අවකාශ දෙනු නොලැබේ.
 9. උපදේශකයින් විසින් තමා‍ගේ ප්‍රගතිය මැනබැලීමෙන් පසු දෙනු ලබන නිවසට ගොස් ඒමේ පැවරැම් වගකීම ඒ ආකාරයෙන්ම ඉටුකළ යුතුය.
 10. කිසිදු හේතුවත් සදහා ආයත‍නයේ උපදෙශකයින් හෝ නිලධාරියෙකුගේ අවසරයකින් හෝ මගපෙන්වීමකින් තොරව ආයතන භූමියෙන් පිටත නොයා යුතුය.
 11. දෙමාපියන්ට. භාරකරැවන්ට හෝ ඥාතින්ට සේවා ලාභීන් හමුවීම, ආයතනයේ උපදේශකයින්ගේ පූර්ව අවසරට මත නියමිත වේලාවකදී ඔවුන්ගේ සුපරික්ෂාව යටතේ සිදුකළ යුතුය.
 12. ඇතුලත් වීමේදී ප්‍රකාශ කෙ‍රෙණ  ඉහත වගන්තියට අනුකූල අයට හැර වෙනත් කිසිවෙකුට ආයතනය තුලදී සේවාලාභීන් හමුවිය නොහැක.
 13. පිටතින් පැමිණෙන පුද්ගලයින් සමභ අනවසර ගනුදෙනු වලින් වැලකී සිටිය යුතුය.
 14. බාහිර කිසිවෙකු විසින් ඔබ වෙත ලබාදෙන ආහාර හෝ වෙනත් දව්‍යයන් කාර්ය මණ්ඩලයේ නිලධාරියෙකුගේ පරීක්ෂාවකින් ‍තොරව භාර නොගත  යුතුය.
 15. මූලික විරමණ ලක්ෂණ පහලවී ඇති සේවා ලාභීන්ගේ හැසිරීම් වලදී ඔවුන් ප්‍රකෝප වන අයුරින් හෝ පැන යාමට හිත්‍ යොමුවන ආකාරයේ කිසිදු හෝ වාචික හෝ ක්‍රියාවක‍ නො‍යෙදිය යුතුය.
 16. පුනරුත්ථාපනය කාලසීමාව තුල සිය බාහිර හැසිරීම් රටාවේ වෙනසක් හා අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයක් ‍පෙන්නුම් කලයුතුය.
 17. තමාගේ බාහිර කුසලතා උපයෝගී කර ගනිමින් ඉහල ආධ්‍යාත්මික සංයමයකින් මෙම ආයතන‍යේ සංවර්ධනයට දායක වීමට ඇපකැප වියයුතුය.


සුදුසුකම -

මතට ඇබ්බැහි වී ඉන් මිදීම සදහා ඇති ඕනෑකම

ඉල්ලූම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය :
අංක 150 ඒ,
නාවල පාර ,
නුගේගොඩ.

ඉල්ලූම්පත් ලබා ගත හැකි ස්ථාන :-සහකාර අධ්‍යක්ෂ හමුවී කාර්යාලයෙන්

ඉල්ලූම්පත් ලබා ගැනීමට ගෙව්ය යුතු ගාස්තු :-

ඉදිරිපත් කළ යුතු වේලාවන් :- කාර්යාල වේලාවන්හිදි

සේවාව ලබා ගැනීමට ගෙවිය යුතු ගාස්තු:-විස්තර සදහන් කර ඇත

සේවාව ලබා දීමට ගත වන කාලය ( සාමාන්‍ය සේවා හා ප්‍රමුඛ සේවා)

මාස 03 ක නේවාසික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ කාර්යය සදහා රදවාගනු ලැබේ.

අවශ්‍ය සනාථ කරන ලියකියවිලි :-


සේවා භාර මාණ්ඩලික නිලධාරීන්

තනතුර        නම   අංශය දුරකථනය   ෆැක්ස් ඉ-මේල්
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ එම්.ඒ.අයි. පෙරේරා මත්ලෝලී පුනරැත්ථාපන     +94-112-824063  -  -

අතිරේක හෙවත් ඉහත අවශ්‍යතාවලින් බැහැර වන අවස්ථා  හා විශේෂ තොරතුරු

ඉල්ලූම්පත් ආකෘතිය (  ආකෘති පත්‍රයක් අමුණන්න)
සම්පූර්ණ කරන ලද ආදර්ශ ඉල්ලූම්පත (සම්පූර්ණ කරන ලද ආකෘති පත්‍රයක් අමුණන්න)
 


ආයතනයේ තොරතුරු

සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

අධ්‍යක්ෂ

සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

නො 150 ඒ,‘L.H.P.’ගොඩනැගිල්ල,

නාවල පාර,නුගේගොඩ


ප්‍රදීප් යසරත්න මහතා
දුරකථන:0112187040
ෆැක්ස් අංක:0112186276
විද්‍යුත් තැපෑල:dirss@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය: www.socialservices.gov.lk

අදාළ සේවා

මත්ලෝලී පුනරුත්ථාපනය කිරීම.

පැමිණිල්ලක් කරන්න
අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ: 2014-06-04 16:46:28
ICTA Awards

අපව අමතන්න

Latest News

Q & A on Coronaviruses

English / Sinhala / Tamil

පූර්වාවශ්‍ය සේවා


ඉතා ජනප්‍රිය

1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම

Stay Connected

     
යාවත්කාල කලේ: 2020-08-10
 
පරිශීලකයන් ගණන:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
සබැදි පරිශීලකයන් : 229