The Government Information Center

English සිංහල
default style green style red style
பதாகை
நீங்கள் இருப்பது இங்கே: வலைமனை

#|0-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
சேவைகள்
SCPPC-கிருமிநாசினி வணிகம் செய்பவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கல்
SEPC-සමාජ ආර්ථික පර්යේෂණ සිදුකිරීම
SEPC-AgStat ප්‍රකාශනය
SEPC-ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණය කිරීම
SEPC-බෝග පුරෝකථනය
SEPPC-බෝග ව්‍යාපාර ඇස්තමේන්තුව ප්‍රකාශනය
SEPC-ව්‍යාපෘති සම්බන්ධිකරණය හා සැළසුම්කරණය
SEPC-දත්ත කළමණාකරණය
SEPC-පුහුණු වැඩසටහන්/දේශන/ඉදිරිපත් කිරීම්
SCPPC-கிருமிநாசினி பற்றிய வயல் முறையீடுகள்
SCPPC-கிருமிநாசினிகளின் பாதுகாப்பான வினைத்திறனான பாவனை/ கையால்கை பற்றிய விழிப்பூட்டல்/ பயிற்சி வழங்கல்
SCPPC-கிருமி நாசினிகளைப் பதிவுசெய்தல்
SCPPC-இனப்பெருக்கத்திற்கு உயர் தரமான பழ தாய்த் தாவரத்தை தேர்ந்தெடுத்தல்
SCPPC-සංරක්ෂණ_ අානයනික පැළ, වර්ධක ප්‍රචාරක ශාක කොටස් මෙන්ම ශාක නිෂ්පාදන සඳහා අපනයන බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම
SCPPC-බීජ සහතික කිරීම_ දේශිය මෙන්ම ආනයනය කරන ලද බීජ සඳහා බීජ පරීක්ෂා සිදුකිරීම
SCPPC-බීජ සහතික කිරීම_ ගුනනය කිරීම සඳහා උසස් ගුණාත්මයෙන් යුතු පළතුරු මවුශාක තේරීම
SCPPC-බීජ සහතික කිරීම_ පලතුරු බෝග තවාන් ලියාපදිංචි කිරීම හා පලතුරු පැල සහතික කිරීම
SCPPC-ආනයනය කරන ලද බීජ සඳහා මෙන්ම දේශීයව නිපදවන බීජ සඳහා චෝදනාවලට අදාලව පලිබෝධ පාලන තහවුරු කිරීමේ පරීක්ෂන සිදුකිරීම
SCPPC-බීජ සහතික කිරීම_ අංක 22 2003 දරණ බීජ පනත යටතේ බීජ සහ පැලෑටි නිපදවන්නන් ලියාපදිංචි කිරීම
SCPPC-බීජ සහතික කිරීම_ බීජ පනත යටතේ ලැබී ඇති පැමිණිලිවලට අනුව බිජ හා පැලෑටි සඳහා විමර්ෂණ මෙහෙයවීම
SCPPC-බීජ සහතික කිරීම_ බීජ නිපදවන බෝග වර්ණ ලියාපදිංචි කිරීම සහ නිපදවන ලද බිත්තර වී, ක්ෂේත්‍ර බෝග හා එළවළු බීජ සහතික කිරීම
SEPC- වගාකිරීමේ පිරිවැය ප්‍රකාශනය
SEPPC-''உற்பத்திச் செலவை'' பிரசுரித்தல் "
SEPC-செயற்திட்டங்களை திட்டமிடலும் ஒருமுகப்படுத்தலும்.
SEPC- சமூக பொருளியல் ஆராய்ச்சிகளை செயற்படுத்தல்
SEPC-கொள்கை, பகுப்பாய்வு
SEPC-பயிர் எதிர்வுகூறல்
SEPPC-''பயிர் வர்த்தக வரவு செலவுத் திட்டங்கள்'' பிரசுரம்
SEPC-எக்ஸ்டட் வெளியீடு
SEPC-தரவுகளை முகாமைத்துவப்படுத்தல்
SEPC-பயிற்சிப் பட்டறைகள்/விரிவுரைகள்/அறிமுகப்படுத்தல்.
SCPPC-பாரம்பரிய பயிர் வர்க்கங்களின் விதை மாதிரிகளை வழங்கல்
SCPPC-உள்நாட்டு, இறக்குமதி செய்யப்பட்ட விதைகளை விதை பரிசோனை செய்தல்
SCPPC-கிருமிநாசினி பகுப்பாய்வு
SCPPC-பயிர் பாதுகாப்பு செயற்பாடுகள் தொடர்பான பயிற்சி நெறிகளை நடத்தல்
SCPPC-சல்வீனியா, அடர் ஹையசின்த் என்பவற்றிற்கு உயிரியல் கட்டுப்பாட்டு முறைகளை அறிமுகப்படுத்தல்
SCPPC-விதை/ உணவுக் களஞ்சியங்களை பீடைத் தாக்கத்திலிருந்து பாதுகாக்க புகையூட்டல்
SCPPC-வீட்டுத்துறை பீடைகளான எலி. கரையான் என்பவற்றை கட்டுப்படுத்த ஆலோசனை சேவையும் பரிகாரமும் வழங்கல் (வீட்டு, வயல் எலிகள்)
SCPPC-இலை மரக்கறிகளுக்கு ஒருங்கிணைந்த பீடைக் முகாமைத்துவ முறையை அறிமுகப்படுத்தல்
SCPPC-நெல், வயற்பயிர், மரக்கறி - விதை உற்பத்தி செய்யும் பயிர்களை பதிவுசெய்தலும் உற்பத்தி செய்த விதைகளுக்கு சான்றளித்தலும்
SCPPC-பழப் பயிர் நாற்று மேடைகளை பதிவுசெய்வதும் பழப் பயிர் நடுகைப் பொருட்களை அத்தாட்சிப்படுத்தலும்.
SCPPC-உள்நாட்டு, இறக்குமதி செய்யப்பட்ட விதைகளை விதை பரிசோனை செய்தல்
SCPPC-இறக்குமதி செய்யப்பட்ட, உள்நாட்டு உற்பத்தி விதைகள் பற்றி முறையீடுகள் கிடைப்பின் பின் கட்டுப்பாட்டு உண்மையை சரிபாத்தல் பரிசோதனை மேற்கொள்ளல்.
SCPPC-தரமான விதை நடுகைப் பொருள் உற்பத்தி தொடர்பாக பயிற்சியும் தெளிவுபடுத்தலும்
SCPPC-விதைச் சட்டம் இலக்கம் 22, 2003 இன் கீழ் விதையையும் நடுகைப் பொருட்களையும் கையால்பவர்களைப் பதிவு செய்தல்.
SCPPC-விதைச் சட்டத்தின் கீழ் விதை நடுகைப்பொருள் தொடர்பான முறையீடுகளை விசாரணை செய்தல்.
SCPPC-விதைத் தரப்படுத்தல் விதை கையாள்கையில் பிரிவால் எதிர்நோக்கப்படும் பிரச்சினை பற்றிய விதை ஆராய்ச்சி
ICTA Awards

தொடர்பு

மிகவும் ஜனரஞ்சகமானவை

1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.

Stay Connected

     
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2019-07-18
 
பார்வையிட்டவர்களின் எண்ணிக்கை:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
இணையத்தளத்துடன் இணைந்துளவர்கள்: 310